Osiguranje potraživanja i investiranje u Finspot tokene

Finspot

Finspot

Investiranje u Finspot Tokene je dobilo novi sloj sigurnosti. Od avgusta 2023., potraživanja Finspot su osigurana, zahvaljujući modelu osiguranja naplate potraživanja koja je EuroSolutions razvio specijalno za nas. Proces je bio zahtevan, ali način na koji Finspot sprovodi analizu rizika, procesi i procedure, pokazali su se kao adekvatni da bi neki od najvećih igrača u industriji osiguranja kreirali i aktvirali polisu.

Šta za naše investitore donosi osiguranje naplate potraživana

U najkraćem, za naše investitore osiguranje potraživanja Finspot prema klijentima koje obezbeđuje renomirana osiguravajuća kuća znači još veću sigurnost investicije. Svaka investicija se kreće u okviru koji definišu prinos i sigurnost. I dok je prinos FIN2 tokena veoma jasno definisan, pitanje sigurnosti uloga je jedno od pitanja koja se javljaju u više oblika. Investiranje u Finspot digitalne tokene je i pre ovoga bila sasvim sigurna, mi smo sami garantovali za to, ali, to pitanje je bilo relativno često među investitorima – u nastavku je jedan od upita koji to ilustruju, primljen kroz upitnik prilikom registracije:

Kakvu sigurnost pruža osiguravaju kuća za klijente Finspot? Da li će naše investicije biti sigurnije i na koji način?

Finspot garantuje povrat investitorima u FIN i FIN2 token. To znači da Finspot uzima na sebe svaki potencijalni gubitak i, u slučaju da dođe do toga da firma prema kojoj ima plasman ode u stečaj ili nije u mogućnosti da plati svoje obaveze, iz svojih sredstava plaća investitorima profit.

Od avgusta ove godine, sigurnost je dakle dodatno pojačana, upravo zahvaljujući osiguranju naših potraživanja. I dalje mi garantujemo isplatu, ali smo sada i osigurani, što je dodatni sloj sigurnosti, nad našim već adekvatnim nivoom kvaliteta procene rizika i upravljanja izloženošću.

Šta za nas znači osiguranje naplate potraživanja?

Za Finspot, osiguranje naplate potraživanja može nam omogućiti da pribavimo dodatno finansiranje, pod boljim uslovima. To nam omogućava da dodatno proširimo portfolio i ukupan obim finansiranja. S obzirom na konstantnu potrebu za dodatnom likvidnošću na domaćem tržištu, omogućiće nam dodatni rast i tržišno učešće. Sve to će se neminovno odraziti i na naše investitore.

Kako funkcioniše proces osiguranja naplate potraživanja?

Na našem primeru, proces je obuhvatio više koraka:

Analiza portfolija Finspot

Ključni klijenti, iznosi potraživanja prosečan period naplate, prosečan period kašnjenja u naplati, udeo nenaplativih potraživanja

Analiza procesa i procedura procene rizika

Analiza Finspot mehanizma procene rizika naplate faktura i uslovi odobravanja faktoringa korisnicima

Procena osiguravača i definisanje uslova

Osiguravajuće kuće su analizirale prethodne podatke i na osnovu njih izašle sa svojim ponudama, u pogledu visine osiguranog portfolija i premije osiguranja.

Definisanje i potpisivanje ugovora

Sa potpisom ugovora i njegovim stupanjem na snagu, potraživanja Finspot su osigurana.

Ključni element, koji uopšte i omogućava ovo osiguranje, je adekvatnost procedura, prakse i standarda analize rizika koje Finspot sprovodi. Sama činjenica da smo kao faktor kvalifikovani za osiguranje naplate potraživanja, svedoči da su naši interni procesi dovoljno kvalitetni, a kvalitet portfolija adekvatan. U suprotnom, osiguranje naplate naših potraživanja bilo bi neizvodljivo.

Počni na lakši način.

Finspot je stvoren da radi za vas – bez obzira jeste li iskusni investitor ili ste tek počeli.

Otvorite i verifikujte nalog, kupite Finspot tokene, izaberite proizvod u koji želite da uložite i ostvarite prinos na uložena sredstva.