INVESTIRANJE U DIGITALNE TOKENE

Nova finansijska rešenja

Jer i pare imaju pravo na rast

Zaradite ulaganjem u digitalne tokene koji generišu prinos na osnovu ulaganja novca u finansiranje malih i srednjih preduzeća kroz uslugu faktoringa, pri čemu pomažete rast realne ekonomije i ostvarujete prinos do 11.25%* godišnje na uložena sredstva.

Finspot je prva kompanija u Srbiji koja je emitovala digitalne tokene. Finspot factoring token ili FIN je naziv prvog digitalnog tokena odobrenog od strane Komisije za hartije od vrednosti.

Ognjen Kurtić, koosnivač i tehnički direktor Finspota, u svom gostovanju sa predsednikom Komisije za hartije od vrednosti na Radio Televiziji Srbije, objasnio je na jednostavnom primeru kako naša kompanija koristi novac od prodaje digitalnih tokena i na koji način generiše povrate investitorima.

Objavljen revizorski izveštaj

Kao privredno društvo koje ima dozvolu da se bavi faktoringom, Finspot po zakonu ima obavezu revizije svojih završnih računa. Revizorski izveštaj za 2020. možete naći ovde, za 2021. ovde a za 2022. ovde.

Licencirana faktoring kompanija

Finansijska usluga faktoringa je uređena Zakonom o faktoringu i Finspot posluje u skladu sa odobrenjem Ministarstva finansija Republike Srbije broj 401-00-05877/2020-16 od 17. decembra 2020.

Odobren Beli papir

Digitalni tokeni i njihovo izdavanje je uređeno Zakonom o digitalnoj imovini. Naš novi Beli papir odobren je rešenjem broj 9/2-101-471/9-24 od 22. marta 2024. koje je donela Komisija za hartije od vrednosti.

SIGURNOST

KO SMO MI?

Najsavremenija platforma za digitalni faktoring u regionu.

Verujemo u fer poslovanje i transparentnost. Kao vrsni softverski inženjeri i dokazani stručnjaci iz oblasti finansija i prava razvili smo prvu srpsku on-line faktoring platformu, koja mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima omogućava da finansiraju nedospele fakture u rekordno brzom roku.

Kao najbolji fintech startap prepoznati smo od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

0 +
Korisnika faktoringa
0 +
Finansiranih faktura
0 m+ €
Vrednost finansiranih faktura preko platforme

Ulaganje novca. Počni na lakši način.

Finspot je stvoren da radi za vas – bez obzira jeste li iskusni investitor ili ste tek počeli.

Otvorite i verifikujte nalog, kupite Finspot tokene, izaberite proizvod u koji želite da uložite i ostvarite pasivni prihod na uložena sredstva.

KAKO IZGLEDA PROCES

Kroz četiri laka koraka investirajte vaš novac i zaradite mnogo više nego kada vam novac stoji na računu.

01 Otvaranje i verifikacija naloga

Dostavite osnovne kontakt informacije i pokrenite proces akreditacije. Biće potrebno da verifikujemo vaš identitet, adresu i bankovni račun. Finspot podrška će vas nakon otvaranja naloga kontaktirati kako bi vam verifikovali nalog.

02 Podešavanje naloga

Dodajte bankovni račun, otvorite novi blokčejn novčanik ili dodajte adresu postojećeg ako želite.

03 Kupovina digitalnih tokena

Kupite Finspot tokene jednostavnom transakcijom dinara na račun Finspota. Nakon završetka ponude, Finspot tokeni će se automatski naći u vašem blokčejn novčaniku.

04 Investirajte

Izaberite investicione proizvode u koje želite da investirate i jednostavnom potvrdom transakcije napravite prvu investiciju.

PREUZMI UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
FINSPOT PLATFORME

OPCIJE ZA INVESTIRANJE NOVCA

Proizvod 1

faktoring srbija

Proizvod 2

investiraj-pasivni-prihod

Proizvod 3

investiraj-pasivni-prihod

Proizvod 4

Proizvod 5

faktoring srbija

Proizvod 6

*Pre poreza. Više o poreskom tretmanu digitalnih tokena možete pročitati u našem belom papiru.

**Uz mogućnost prevremenog završetka investicije nakon 2 meseca.

***Uz mogućnost mesečne isplate profita za investicije veće od 600.000 RSD.

STATISTIKA

Profit koji su ostvarili investitori

No Data Found

Ko su naši investitori?

No Data Found

Trajanja investicija naših investitora

No Data Found

Investiranje u Srbiji PODRŽITE MALU PRIVREDU

Investirajte i direktno podržite malu privredu.

Sav novac uložen u Finspot tokene se koristi za finansiranje faktura malih i srednjih preduzeća, čime se ovim firmama direktno pomaže da finansiraju svoj rast i razvoj! Više o tome kako radimo finansiranje malih i srednjih preduzeća možete videti na drugoj sekciji našeg sajta.

FAQ

Česta pitanja i odgovori

Inicijalna ponuda počinje 02.4.2024 u 08:00 i traje 2 dana, odnosno završava se 04.4.2024 u ponoć. Neprodate tokene će biti moguće kupiti i nakon završetka inicijalne ponude.

Kako biste kupili tokene, najpre je potrebno da napravite profil na Finspot platformi i prođete proces akreditacije. Nakon uspešne akreditacije, potrebno je da na platformi podesite vaš bankovni račun i blokčejn novčanik i nakon toga možete izvršiti kupovinu Finspot tokena.

Za sada je Finspot token moguće kupiti na Finspot platformi uplatom dinarske protivvrednosti na račun Finspota, gde jedan Finspot token iznosi 1.000,00 RSD. Kupljene Finspot tokene je moguće ulagati u proizvode koje nudi Finspot ili ih prodati nazad Finspotu. Nije moguće kupiti/prodati ga za neki drugi token, niti je moguće poslati ga nekom drugom licu osim Finspotu.

Investitor svoje Finspot tokene može prodati Finspotu jedino ukoliko nisu investirani u neki investicioni proizvod. Ukoliko je investitor svoje Finspot tokene investirao u neki investicioni proizvod, može ih prodati Finspotu tek po isteku trajanja investicije.

Na kamatu ostvarenu kao prihod od Finspot tokena, fizičko lice imalac tokena je obveznik poreza na prihode od kapitala, a poreska stopa na prihod je 15%. Plaćanje poreza se vrši po odbitku, tako da će obračun i plaćanje poreza izvršiti Finspot najkasnije prilikom obračuna i isplate prihoda od kamate. Finspot će 15% prihoda isplatili nadležnom organu na ime poreza dok će ostatak isplatiti investitoru.

Možete. Ukoliko se promena bankovnog računa ili adrese novčanika vrši nakon kupovine Finspot tokena, potrebno je kontaktirati Finspot podršku slanjem zahteva za promenu bankovnog računa ili adrese novčanika sa Finspot platforme.

Najmanji iznos za kupovinu Finspot tokena iznosi 10.000,00 RSD, odnosno 10 Finspot tokena. 

Najveći iznos predstavlja trenutno dostupan iznos Finspot tokena koji nisu prodati, a tu informaciju možete videti na Finspot platformi, u okviru forme za kupovinu Finspot tokena.

Prema osnovnim atributima, blokčejn tehnologija podrazumeva odgovornost vlasnika tokena za čuvanje tajnog ključa koji omogućava pristup njegovom blokčejn novčaniku. U slučaju gubitka tajnog ključa, niko, čak ni izdavalac, ne može omogućiti pristup blokčejn novčaniku, pa samim tim ni tokenima koji se u takvom novčaniku nalaze. S obzirom na prirodu Finspot tokena i zatvoren ekosistem u kome se koristi, kao i činjenicu da su svi imaoci akreditovani, Finspot može u ovakvim situacijama posedovati dokaz o stvarnom vlasniku tokena pa mu iste i refundirati uz određenu naknadu u slučaju gubitka ključa, a po isteku perioda investicije ako su isti uloženi.

Na osnovu dosadašnjeg poslovanja i preduzetih mera prilikom razvoja Finspot tokena, Finspot smatra da je rizik investiranja u Finspot tokene veoma nizak. 

Više o poslovnim i tehnološkim rizicima koji postoje možete pogledati u našem belom papiru.

Pored Finspot novčanika koji možete otvoriti na našoj platformi, možete koristiti i druge novčanike koji podržavaju custom ERC20 token na Polygon mreži poput MetaMask novčanika, Alpha novčanika i Trust novčanika. Ukoliko koristite neki drugi novčanik pored navedenih, molimo vas da o tome obavestite Finspot podršku kako bismo potvrdili da li može da se koristi za Finspot token. 

Novosti

PODRŠKA

Finspot su prepoznali kao inovativno rešenje

Ovaj projekat je indirektno finansiran od strane programa „Horizon 2020“ Evropske Unije za istraživanje i inovacije kroz akcelerator program Block.IS (grant br 824509).