Komisija za hartije od vrednosti odobrila objavljivanje novog belog papira – FIN3

Komisija za hartije od vrednosti zvanično je odobrila objavljivanje belog papira za novu emisiju Finspot tokena  -FIN3.

Finspot token predstavlja security token koji investitoru daje pravo na učešće u profitu koji Finspot ostvaruje plasiranjem kapitala u faktoring, a FIN3 je nova emisija koja je prirodan nastavak dve prethodne uspešne emisije, FIN i FIN2.

Inicijalna ponuda FIN3 tokena počinje 2. aprila u 8:00, a u ponudi će biti 235.000 tokena po ceni od 1.000 RSD za token.

Beli papir našeg novog tokena objavljen je na našem sajtu i možete ga pronaći prateći ovaj link