TOKENIZACIJA

Nova finansijska rešenja.
Jer i pare imaju pravo na rast.

Zaradite ulaganjem u digitalne tokene koji su bazirani na uspehu faktoringa pri čemu pomažete rast realne ekonomije i ostvarujete prinos do 10%* godišnje na uložena sredstva.

Prvi indeks „Indeks A“ iz naše incijalne ponude je istekao i prvi profit je isplaćen svim investitorima. Svi oslobođeni FIN tokeni su rasprodati istog dana. Ukoliko želite da vas obaveštavamo o novim emisijima tokena, pozivamo vas da otvorite nalog na našoj platformi.

Objavljen revizorski izveštaj

Kao privredno društvo koje ima dozvolu da se bavi faktoringom, Finspot po zakonu ima obavezu revizije svojih završnih računa. Revizorski izveštaj za 2020. možete naći ovde, a revizorski izveštaj za 2021. ovde.

Licencirana faktoring kompanija

Finansijska usluga faktoringa je uređena Zakonom o faktoringu i Finspot posluje u skladu sa odobrenjem Ministarstva finansija Republike Srbije broj 401-00-05877/2020-16 od 17. decembra 2020.

Odobren Beli papir

Digitalni tokeni i njihovo izdavanje je uređeno Zakonom o digitalnoj imovini. Naš Beli papir odobren je rešenjem broj 9/2-101-1545/6-22 od 26. maja 2022. koje je donela Komisija za hartije od vrednosti.

SIGURNOST

KO SMO MI?

Najsavremenija platforma za digitalni faktoring u regionu.

Verujemo u fer poslovanje i transparentnost. Kao vrsni softverski inženjeri i dokazani stručnjaci iz oblasti finansija i prava razvili smo prvu srpsku on-line faktoring platformu, koja mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima omogućava da finansiraju nedospele fakture u rekordno brzom roku.

Kao najbolji fintech startap prepoznati smo od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

0 +
Korisnika faktoringa
0
Finansiranih faktura
0 m+ €
Vrednost finansiranih faktura preko platforme

Počni na lakši način.

Finspot je stvoren da radi za vas – bez obzira jeste li iskusni investitor ili ste tek počeli.

Otvorite i verifikujte nalog, kupite Finspot tokene, izaberite indeks u koji želite da uložite i ostvarite prinos na uložena sredstva.

KAKO IZGLEDA PROCES

Kroz četiri laka koraka investirajte vaš novac i zaradite mnogo više nego kada vam novac stoji na računu.

01 Otvaranje i verifikacija naloga

Dostavite osnovne kontakt informacije i pokrenite proces akreditacije. Biće potrebno da verifikujemo vaš identitet, adresu i bankovni račun. Finspot podrška će vas nakon otvaranja naloga kontaktirati kako bi vam verifikovali nalog.

02 Podešavanje naloga

Dodajte bankovni račun, otvorite novi blokčejn novčanik ili dodajte adresu postojećeg ako želite.

03 Kupovina tokena

Kupite Finspot tokene jednostavnom transakcijom dinara na račun Finspota. Nakon završetka ponude, Finspot tokeni će se automatski naći u vašem blokčejn novčaniku.

04 Investirajte

Izaberite investicione indekse u koje želite da investirate i jednostavnom potvrdom transakcije napravite prvu investiciju.

PREUZMI UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
FINSPOT PLATFORME
ULAGANJE

Ostvarite veću zaradu nego na štednim računima

Ulaganje u Finspot tokene može biti vaš prvi korak u investiranje ili atraktivan dodatak svakom portfoliju.

Finansiranje faktura malih i srednjih preduzeća može ponuditi atraktivne dugoročne povrate u poređenju sa bankovnim depozitima.

INDEX A**

faktoring srbija

INDEX B

investiraj-pasivni-prihod

INDEX C

investiraj-pasivni-prihod

INDEX D

*Pre poreza. Više o poreskom tretmanu digitalnih tokena možete pročitati u našem belom papiru.

**Promotivni kratkoročni indeks dostupan samo u prvoj ponudi tokena.

PODRŽITE MALU PRIVREDU

Investirajte i direktno podržite malu privredu.

Sav novac uložen u Finspot tokene se koristi za finansiranje faktura malih i srednjih preduzeća, čime se ovim firmama direktno pomaže da finansiraju svoj rast i razvoj!

FAQ

Česta pitanja i odgovori

Inicijalna ponuda počinje 15.6.2022 u 08:00 i traje 14 dana, odnosno završava se 28.6.2022 u ponoć.

Kako biste kupili tokene, najpre je potrebno da napravite profil na Finspot platformi i prođete proces akreditacije. Nakon uspešne akreditacije, potrebno je da na platformi podesite vaš bankovni račun i blokčejn novčanik i nakon toga možete izvršiti kupovinu FIN tokena.

Za sada je FIN token moguće kupiti na Finspot platformi uplatom dinarske protivvrednosti na račun Finspota, gde jedan FIN token iznosi 1.000,00 RSD. Kupljene FIN tokene je moguće ulagati u indekse koje nudi Finspot ili ih prodati nazad Finspotu. Nije moguće kupiti/prodati ga za neki drugi token, niti je moguće poslati ga nekom drugom licu osim Finspotu.

Investitor svoje FIN tokene može prodati Finspotu jedino ukoliko nisu investirani u neki indeks. Ukoliko je investitor svoje FIN tokene investirao u neki indeks, može ih prodati Finspotu tek po isteku indeksa.

Na kamatu ostvarenu kao prihod od FIN, fizičko lice imalac tokena je obveznik poreza na prihode od kapitala, a poreska stopa na prihod je 15%. Plaćanje poreza se vrši po odbitku, tako da će obračun i plaćanje poreza izvršiti Finspot najkasnije prilikom obračuna i isplate prihoda od kamate. Finspot će 15% prihoda isplatili nadležnom organu na ime poreza dok će ostatak isplatiti investitoru. Pored te obaveze koju će Finspot prilikom isplate prinosa izmiriti u ime investitora, ne postoji nikakva druga poreska obaveza investitora.

Možete. Ukoliko se promena bankovnog računa ili adrese novčanika vrši nakon kupovine FIN tokena, potrebno je kontaktirati Finspot podršku slanjem zahteva za promenu bankovnog računa ili adrese novčanika sa Finspot platforme.

Najmanji iznos za kupovinu FIN tokena iznosi 10.000,00 RSD, odnosno 10 FIN tokena. 

Najveći iznos predstavlja trenutno dostupan iznos FIN tokena koji nisu prodati, a tu informaciju možete videti na Finspot platformi, u okviru forme za kupovinu FIN tokena.

Prema osnovnim atributima, blokčejn tehnologija podrazumeva odgovornost vlasnika tokena za čuvanje tajnog ključa koji omogućava pristup njegovom blokčejn novčaniku. U slučaju gubitka tajnog ključa, niko, čak ni izdavalac, ne može omogućiti pristup blokčejn novčaniku, pa samim tim ni tokenima koji se u takvom novčaniku nalaze. S obzirom na prirodu Finspot tokena i zatvoren ekosistem u kome se koristi, kao i činjenicu da su svi imaoci akreditovani, Finspot može u ovakvim situacijama posedovati dokaz o stvarnom vlasniku tokena pa mu iste i refundirati uz određenu naknadu u slučaju gubitka ključa, a po isteku investicionog ciklusa indeksa ako su isti uloženi.

Na osnovu dosadašnjeg poslovanja i preduzetih mera prilikom razvoja FIN tokena, Finspot smatra da je rizik investiranja u FIN token veoma nizak. 

Više o poslovnim i tehnološkim rizicima koji postoje možete pogledati u belom papiru koji se nalazi na našem sajtu.

Pored Finspot novčanika koji možete otvoriti na našoj platformi, možete koristiti i druge novčanike koji podržavaju custom ERC20 token na Polygon mreži poput MetaMask novčanika, Alpha novčanika i Trust novčanika. Ukoliko koristite neki drugi novčanik pored navedenih, molimo vas da o tome obavestite Finspot podršku kako bismo potvrdili da li može da se koristi za FIN token. 

PODRŠKA

Finspot su prepoznali kao inovativno rešenje

Ovaj projekat je indirektno finansiran od strane programa „Horizon 2020“ Evropske Unije za istraživanje i inovacije kroz akcelerator program Block.IS (grant br 824509).