ONLINE FAKTORING SRBIJA

Naplatite vaše fakture već za 24 sata

Finspot faktoring usluge, za brzo i lako finansiranje faktura malih i srednjih preduzeća.

Likvidnost vašeg preduzeća u samo par klikova. Pozovite nas na 064/8023-493

Poboljšajte likvidnost!

Naša misija je da poboljšamo likvidnost malih i srednjih preduzeća.

Manjak likvidnosti je veoma čest i presudan uzrok nestabilnosti malih i srednjih preduzeća. Privremene poteškoće sa dugim vremenskim rokom naplate potraživanja ili ubrzan rast više nisu problem.

BENEFITI

Šta faktoring znači za vaš biznis?

Bolji odnos sa kupcima

Duži rokovi plaćanja vam omogućavaju komforniji odnos sa klijentima.

Snažniji rast poslovanja

Oslobodite radni kapital i investirajte u poslovanje.

Efikasno poslovanje

Fokusirajte se na vaš posao bez briga o likvidnosti firme.

KAKO DO NOVCA

Kroz četiri laka koraka pretvorite vaše fakture u novac.

01 Otvaranje i verifikacija naloga

Dostavite osnovne informacije o vašoj firmi (naziv, PIB ili matični broj) i verifikujte nalog.

02 Potpisivanje ugovora i aktivacija naloga

Prilikom otvaranja naloga a pre aktivacije mogućnosti za finansiranje, nephodno je da se ispune formalni zakonski uslovi - potpisivanje opšteg ugovora o faktoringu i preuzimanje neophodne dokumentacije.

03 Postavljanje faktura i finansiranje

Na osnovu postavljenih faktura na platformi, vrši se kreditna analiza i odobravaju limiti za finansiranje.

04 Naplata fakture od vašeg kupca

Nakon naplate fakture od vašeg kupca, preostali iznos fakture se uplaćuje na Vaš račun.

Direktni faktoring. Naplati nedospele fakture odmah.

Finansiranje faktura ka vašim domaćim i internacionalnim kupcima. Moguće za sva pravna lica bez obzira na veličinu i dužinu postojanja.

Finansiranje nabavke

Za finansiranje nabavke zaliha i repromaterijala od domaćih i internacionalnih dobavljača. Kupite sada a platite kasnije.

KALKULATOR

Koliko košta finansiranje fakture?

Kalkulator je informativnog karaktera.

Iznos fakture (RSD)

505.000,00 RSD

Dužina finansiranja u danima

105

Iznos koji dobijate odmah:

404.000,00 RSD

Iznos koji vam se uplaćuje nakon naplate fakture:

65.650,00 RSD

Ukupan trošak finansiranja:

35.350,00 RSD

Novosti

RECENZIJE

O Finspotu su rekli

"Kao pobednik startap akceleratora Francusko-srpske privredne komore 2018. godine, startap Between osvojio je jednogodišnji program mentorske podrške članova Upravnog odbora Komore u svim aspektima poslovanja: pravnom, marketinškom, finansijskom i projektnom, a u cilju daljeg razvoja njihovog biznisa. Ceo tim iza FinSpot platoforme, sastavljen od mladih ljudi mahom ekonomskog profila, pokazao je ne samo kreativnost u razvoju svoje ideje, već i stručan i profesionalni pristup u radu i komunikaciji sa mentorima i potencijalnim klijentima. Smatramo da su na pravom putu da realizuju svoje ciljeve i probiju se na fintech tržištu."

Sanja Ivanić, Generalna direktorka French-Serbian Chamber of Commerce and Industry

“Between d.o.o.” učestvovao je na Elevator Lab Challenge 2018 u Srbiji, jednom od najvećih startap accelerator programa u SEE regionu organizovan od strane Raiffeisen International sa ciljem da identifikuje i angažuje obećavajuće fintech startape, primenjujući i testirajući njihova rešenja širom mreže od 13 zemalja. Sa inovativnim rešenjem baziranim na blockchain tehnologiji „Between d.o.o.“ je osvojio prvu nagradu po glasovima žirija koji se sastojao od viših stručnjaka iz industrije i tako se kvalifikovao da se pridruži polufinalu Elevator Lab-a i da se takmiči sa 30 najboljih fintech startapa iz SEE regije u konkurenciji od 300+ startapa. Sa zadovoljstvom preporučujemo „Between d.o.o.“ kao mlad i perspektivan tim koji razvija kompaniju, ali i kao pouzdanog partner.

Raiffeisen banka
FAQ

Česta pitanja i odgovori

Faktoring je finansijska usluga u kojoj vam faktor (Finspot d.o.o.) unapred isplati novac za fakturu izdatu na odloženo plaćanje ka drugom pravnom licu ili preduzetniku. Zahvaljujući faktoringu, sredstva imate odmah, bez potrebe da čekate uplatu od kupca. Novac se može koristiti u bilo koju svrhu.

Izdajete fakturu za robu ili usluge vašem kupcu na odloženo plaćanje a zatim vašu fakturu podignete na Finspot platformu. Šaljete zahtev za finansiranje. Nakon odobrenja vi obaveštavate kupca o promeni poverioca a mi otkupljujemo dug i finansiramo ga plaćanjem avansne uplate. Vaš kupac plaća račun Finspot-u a mi Vam uplaćujemo ostatak novca umanjen za naknadu.

Svi preduzetnici i pravna lica koja imaju fakturu izdatu na odloženo plaćanje ka kupcu sa zadovoljavajućim poslovnim rejtingom. Faktoring je idealan način za obezbeđivanje kratkoročne likvidnosti firmama koje posluju u oblastima proizvodnje i poljoprivrede, trgovine na veliko i malo, poslovnih usluga, kao i subjektima koji se bave transportom ili skladištenjem.

Kako bi ocenili kreditnu sposobnost vaše firme koristimo sve javno dostupne finansijske izveštaje, bankarske izvode kao i fakture podignute na platformu.

Koristeći najmodernije algoritme potpuno smo automatizovali procesuiranje vaših finansijskih zahteva.

Iznos fakture ograničen je visinom dodeljenog kreditnog limita.

Nakon finansiranja fakture Finspot je u obavezi da obavesti vašeg kupca o promeni poverioca. Finspot nikada neće komunicirati sa vašim kupcima bez vašeg odobrenja.

Naplata fakture se vrši uplatom dužnika na račun Finspota. S obzirom da većina faktoring transakcija ima regresno pravo, faktor zadržava zakonsku mogućnost da u slučaju izostanka plaćanja od strane dužnika zaštiti svoj interes zahtevom ka ustupiocu potraživanja da isplati postojeću obavezu.

Nije! Faktoring jeste izvor finansiranja ali ima mnoge prednosti u odnosu na tradicionalno uzimanje kredita kod banaka. Korišćenjem faktoringa vi se dodatno ne zadužujete već samo potraživanja prema kupcu pretvarate u novac na računu. Faktoring usluga se ne registruje u kreditnom birou niti u bilansima vašeg kupca i vas. Kompanija Finspot d.o.o. vam isplaćuje avans za vaše fakture izdate na odloženo plaćanje u momentu ugovaranja faktoring transakcije, a na datum dospeća fakture, vaš kupac jednostavno plaća fakturu kompaniji Finspot d.o.o., umesto da uplati vama.

U slučaju da faktura nakon dospeća bude plaćena direktno dobavljaču umesto na račun Finspot d.o.o., dobavljač jednostavno ta sredstva prosledi na ispravan račun, odnosno faktoring kompaniji.

Ne, klikom na dugme ‘Otvori Nalog’ u gornjem desnom uglu na jednostavan način možete da otvorite nalog i uradite sve neophodne korake za finansiranje vaših faktura.

Predmet faktoringa mogu biti fakture za koje je: 1) Dobavljač izvršio uslugu ili isporučio robu a koje je kupac prihvatio i potvrdio. 2) Kupac je pravno lice, ne fizičko lice. 3) Rok plaćanja nije kraći od 5 dana.

Kada otvorite nalog mi vam definišemo limit za finansiranje i u tom okviru možete tražiti naplatu onoliko računa koliko vi želite. Na primer, ako je vaš generalni limit 5 000 000dinara, bruto iznos svih faktura koje finansirate ne može da pređe 5 000 000 dinara.

PODRŠKA

Finspot su prepoznali kao inovativno rešenje

Ovaj projekat je indirektno finansiran od strane programa „Horizon 2020“ Evropske Unije za istraživanje i inovacije kroz akcelerator program Block.IS (grant br 824509).