5 koristi koje će faktoring doneti Vašem poslovanju

Usluga faktoringa je na našem tržištu dobro poznata i veliki broj preduzetnika je povremeno ili stalno koristi u svom poslovanju. Od 2021. godine, preko Finspot faktoring platforme, na jednostavan način, privrednici, umesto da čekaju na naplatu fakture, mogu da je finansiraju na našoj platformi i tim novcem raspolažu istog dana po izdavanju fakture.

Međutim, faktoring je mnogo više od ubrzavanja plaćanja. U tekstu koji sledi govorimo nešto više o dugoročno pozitivnim efektima koje faktoring ima na Vaše poslovanje.

Opšta likvidnost Vaše firme

Prva i ujedno najočiglednija prednost faktoringa jeste brzina naplate Vaše fakture, preduzetnik sredstva dobija u roku od nekoliko sati umesto da čeka uplatu za obavljeni posao 60 do 90 dana. Sredstva dobijena od finansiranja faktura preko faktoringa firma može koristiti u bilo koju svrhu.

Sredstva dobijena od finansiranja faktura preko faktoringa firma može koristiti u bilo koju svrhu.

Bolja pregovaračka pozicija sa dobavljačima

Firma koja poseduje gotovinu, ima bolju poziciju prilikom pregovora sa dobavljačima: kupljenu robu može odmah da plati pa dobavljači takvom kupcu odobravaju značajne popuste, negde čak do deset procenata.

Kao rezultat, sam preduzetnik je u mogućnosti da ponudi bolje cene i njegova ponuda je atraktivnija kupcima.

Prednost u odnosu na konkurenciju

Za mnoga preduzeća je opcija korišćenja odloženog datuma plaćanja jedan od kriterijuma za odabir poslovnog partnera za saradnju. Korišćenjem faktoring usluge Vaš kupac može da ima odložen rok plaćanja dok Vi ne čekate na naplatu.

Faktoring je podrška i kompanijama koje planiraju da šire poslovanje poslovima koji zahtevaju veći radni kapital što zbog velikog obima posla što zbog dugih rokova plaćanja.

Korišćenjem faktoring usluge Vaš kupac može da ima odložen rok plaćanja dok Vi ne čekate na naplatu.

Fokusiranje na Vaš osnovni posao uz veću finansijsku sigurnost

Mala i srednja preduzeća troše mnogo vremena i sredstava prateći dužnike i brinući o redovnoj naplati kako ne bi dosla u situaciju da ne mogu da redovono servisiraju svoje obaveze. Faktoringom faktura uklanjate taj teret kako bi ste se Vi mogli koncentrisati na druga kritičnija i profitabilnija područja poslovanja poput otvaranja novih kupaca ili strateškog širenjma posla. Uz podršku Finspot faktoring platforme možete sklopiti poslovni ugovor sa bilo kojim kupcem znajući da nećete imati problema da finansirate posao.

Dodatna prednost je i to što Finspot proverava i kreditnu sposobnost Vašeg potencijalnog klijenta, i u slučaju pozitivne ocene imate veću sigurnost da otvorite posao sa tim klijentom. Dodatno, faktoring kompanija redovno i detaljno prati i šalje Vam detalje o transakcijama i prateći nepodmirene iznose značajno Vam smanjuje vreme provedeno u naplati potraživanja.

Unapređenje poslovnog imidža

Poslovni imidž je izuzetno važan za razvoj svake firme. Preduzetnik koji redovno plaća tekuće obaveze prema svojim dobavljačima i zaposlenima pozitivno se doživljava među poslovnim partnerima, zaposlenima ali i bankama. Imidž solidne i pouzdane kompanije olakšava izgradnju dugoročnih odnosa sa klijentima i dobijanje kvalitetnih poslova.