Javno dostupni podaci za automatizovanu analizu

APR i Narodna Banka Srbije kao izvori podataka

Kontinuirana analiza rizika

Automatizovana i kontinuirana analiza indikatora vaše firme i vaših kupaca

Analiza online prisustva

Napredni alati za uočavanje malicioznih aktivnosti

Prijavite kašnjenja u naplati

Kao posebnu uslugu nudimo vam i pomoć pri naplati potraživanja. Plaćanje isključivo po uspešnoj naplati